POLİTİKAMIZ


Başlıca hedefimiz; Radyofarmasötik ürün üretim prosesini; Ürün kalitesi, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre bilinci içerisinde, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve faaliyetlerimizle ilgili tüm tarafları ve kurumumuzun tecrübelerini de göz önüne alarak gerçekleştirmektir.


Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

  1. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışılması,
  2. Medicheck Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminde devamlılık ve sürekli iyileşmenin sağlanması,
  3. Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili yönetim sistemi standartlarına ve yasal mevzuatlara uyulması,
  4. Çevre kirliliğinin önlenmesi için doğal kaynaklarımızın bilinçli kullanılması, atıklarımızın azaltılarak değerlendirilmesinin sağlanması
  5. Gelişmelere paralel olarak çalışanlarımızın eğitilmesi, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevre koruma ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi
  6. Tüm süreçlerde, İş Sağlığı & Güvenliğine yönelik her türlü riskin azaltılmasını sağlamak için uygun altyapı,çalışma ortamı, teçhizat ve malzemelerin bulundurulması
  7. Ürünlerimizi, kaliteli ve zamanında üreterek daima tercih edilen firma olmak,
  8. Üretimde insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde ve malzeme kullanılması

Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre bilincinin yaratılması ve gözden geçirilmesine yönelik olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 sistem şartlarının yerine getirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi başta Medicheck Üst Yönetimi olmak üzere tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.