Hakkımızda

Başlıca hedefimiz; Radyofarmasötik ürün üretim ve dağıtım prosesini; Ürün kalitesi, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre bilinci içerisinde, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve faaliyetlerimizle ilgili tüm tarafları ve kurumumuzun tecrübelerini de göz önüne alarak gerçekleştirmektir.

Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz;

  1. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışılması,
  2. Medicheck Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yönetim Sisteminde devamlılık ve sürekli iyileşmenin sağlanması,
  3. Kalite, İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre ile ilgili yönetim sistemi standartlarına ve yasal mevzuatlara uyulması,
  4. Çevre kirliliğinin önlenmesi için doğal kaynaklarımızın bilinçli kullanılması ve sürdürülebilirliği, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ile atıklarımızın azaltması ve değerlendirilmesi,
  5. Gelişmelere paralel olarak çalışanlarımızın eğitilmesi, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ilgili tarafların çevre koruma ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi,
  6. Tüm süreçlerde çalışanlarımızın katılımı ve istişaresi ile, İş Sağlığı & Güvenliğine yönelik her türlü riskin azaltılmasını sağlamak için uygun altyapı, çalışma ortamı, teçhizat ve malzemelerin bulundurulması,
  7. Ürünlerimizi, kaliteli ve zamanında üreterek ve dağıtımını yaparak daima tercih edilen firma olmak,
  8. Üretimde ve dağıtımda insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen hammadde ve malzeme kullanılması.

 
#
Tamam