NÜKLEER TIPNükleer tıp, hastalıkların tanı ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanıldığı bir tıp dalıdır. Tanı amacıyla radyoaktif maddeler veya bununla hazırlanan bazı özel kimyasal bileşikler enjeksiyon, sindirim veya solunum yoluyla vücuda verilerek ilgili organ ve sisteme ait fizyolojik görüntüler elde edilmektedir. Görüntüleme işlemi, kullanılan radyoaktif maddenin saçtığı ışınımın cinsine göre gama kamera veya PET denilen özel aygıtlarla gerçekleştirilmekte ve bu yolla birçok organ ve sistemin fonksiyonları değerlendirilmektedir. Nükleer tıp güvenilir, ağrısız ve pek çok yönteme göre bazı hastalıkları önceden gösterebilen bir görüntüleme yöntemidir. Nükleer Tıp tetkiklerinden hastalıkların tanısının yanı sıra tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesinde de faydalanılmaktadır. Ayrıca başta tiroid hastalıkları olmak üzere bazı tümörlerde, enflamatuar eklem hastalıklarında ve ağrılı kemik metastazlarında tedavi amaçlı radyoaktif madde uygulamaları yapılmaktadır.