NÜKLEER TIPTA KULLANILAN RADYOAKTİF MADDELERİN ZARARI VAR MIDIR?Nükleer tıp'ta kullanılan radyoaktif maddelerin radyasyon dozları genellikle çok düşüktür. Bu düzeydeki dozların insan sağlığı üzerinde önemli bir etki oluşturduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

İnsan yaşamı boyunca, düşük dozda olmakla birlikte, doğal ve yapay kaynaklardan sürekli olarak radyasyona maruz kalır. Doğal radyasyon kaynakları arasında; uzaydan gelen kozmik ışınlarla uranyum, toryum, radon ve radonun parçalanma ürünleri gibi doğal radyoaktif maddelerin yaydığı ışınlar sayılabilir. Ayrıca çevremizde bulunan televizyon ışınları, fosforlu saatler, cep telefonları vb. gibi yapay kaynaklardan da radyasyon almaktayız. Nükleer tıp işlemlerinin çoğunda alınan radyasyon dozu birkaç ay içinde doğadan aldığımız radyasyon dozunu geçmemektedir. Röntgen filmi ile karşılaştırıldığında ise nükleer tıpta hastanın aldığı doz pek çok röntgen filminden daha az veya onun kadardır.

Nükleer tıp'ta kullanılan radyoaktif maddelerin alerjik yan etkileri yok denecek kadar azdır.