PET NEDEN UYGULANIR?PET tarama tüm vücuttaki biyokimyasal aktiviteyi dolayısıyla değişimleri incelemenin en iyi yoludur. PET çeşitli kanser türlerinde, kalp ve nörolojik hastalıklarda yararlı olmaktadır.

Çeşitli kanser tiplerinde hastalığın boyutunu ve yayılmasını araştırmakta, tedavi yanıtını belirlemekte, takiplerde nüksleri saptayabilmekte kullanılmaktadır. PET her kanser tipinde yararlı olmayıp en çok; Akciğer, Kolon, Meme, Beyin, Serviks, Özefagus, Pankreas, Tiroid kökenli kanserler ile malign melanoma ve lenfoma da yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Koroner arter hastalıklarının saptanması ile enfarktüs geçiren hastalarda doku canlılığını belirlemek PET'in başlıca kardiyolojik uygulamalarıdır.

Nörolojide, epilepsi odaklarını belirleyerek cerraha yol gösterici olur ve Alzheimer'ın erken tanısı ile diğer bunama tiplerinden ayırıcı tanısını sağlar.