PET NEDİR?Positron Emmision Tomography'nin kısaltması olan PET, özel bir tip kamera ve radyoaktif maddenin kullanıldığı üst düzey bir görüntüleme tekniğidir. Görüntülemede kullanılan radyofarmasötikler vücudun temel altyapı taşları ile aynı fizyolojik ve metabolik yolları izleyen C (karbon), O2 (oksijen), F (flor), N2 (azot) gibi elementleri içerir ve vücutta biyolojik olarak bu moleküller gibi davranırlar. Bu sayede doku veya organ fonksiyonları incelenebilir. PET çalışmalarının %90'ında Flor-18 (18F) işaretli bileşikler ve özellikle radyoaktif şeker olan F-18 FDG kullanılır. Vücutta şekeri fazla oranda kullanan hücreler tarafından tutulan FDG, PET tarayıcıda tespit edilerek tüm vücudun metabolik görüntüsü oluşturulur. Bu sayede henüz Tomografi, MR gibi morfolojik yöntemler denilen incelemelerde bulgu saptanmazken, PET ile metabolik değişiklikleri dolayısıyla hastalıkları erkenden saptamak mümkündür.