Ürünlerimiz
Sağlık profesyoneli misiniz ?

Bu bölüm sadece sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli misiniz ?

EvetHayır

PET

VIZAMYL™

VIZAMYL™

VIZAMYL™ Alzheimer Hastalığı (AD) ve diğer kognitif bozukluk nedenleri açısından araştırılan, kognitif bozukluğu olan erişkin hastalarda, beyindeki β-amiloid nöritik plak yoğunluğunun Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) ile görüntülenmesinde endike olan bir radyofarmasötik ilaçtır.

SteriFDG™

SteriFDG™

SteriFDG™ vücutta anormal glukoz metabolizmasının görüntülenmesi amacıyla onkoloji, kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon endikasyonlarında, Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile birlikte sadece tanısal görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır.

SteriNaF™

SteriNaF™

SteriNaF™ özellikle prostat, meme ve akciğer kanserlerinin kemiklerdeki metastazlarının tanı ve lokalizasyonunda Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile birlikte sadece tanısal görüntüleme amacıyla kullanılmaktadır.

SPECT

DaTSCAN™

DaTSCAN™

DaTSCAN™, striatumdaki fonksiyonel dopaminerjik nöron terminallerindeki kayıplarını saptamak için endikedir: Klinik olarak kesinleşmemiş Parkinson benzeri sendromları olan erişkin hastalarda, esansiyel tremorun, idiyopatik parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi...

Senti-Scint® NANOCOLLOID

Senti-Scint® NANOCOLLOID

Senti-Scint® lenfosintigrafide ve meme kanserinde sodyum perteknatat (Tc-99m) ile işaretlendikten sonra tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir.

Makro-Albumon® MAA

Makro-Albumon® MAA

Makro-Albumon® akciğer perfüzyon sintigrafisi, pulmoner emboli ve akciğer kanserinde sodyum perteknatat (Tc-99m) ile işaretlendikten sonra tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir.

Cardio-Spect® MIBI

Cardio-Spect® MIBI

Cardio-Spect® miyokard meme ve paratiroid incelemelerinde sodyum perteknatat (Tc-99m) ile işaretlendikten sonra tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir.

Brain-Spect® HMPAO

Brain-Spect® HMPAO

Brain-Spect® lökosit işaretlemede ve beyin sintigrafisinde Sodyum perteknatat çözeltisi (Tc-99m) ile işaretlendikten sonra tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir.

 
#
Tamam